Case banking app

App Argenta Bankieren

Het opzetten van een nieuwe (mobiele) applicatie om vernieuwing en digitalisering van het banking platform te bewerkstelligen.

Nood van de klant

De bestaande mobiele app van Argenta was dringend aan vernieuwing en uitbreiding toe. Hiervoor lagen meerdere factoren aan de basis:

De applicatie was namelijk niet meer concurrerend op de financiële markt. Ook nieuwe wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld PSD2 werden ingevoerd. Argenta had geen keuze en moest mee op de digitale sneltrein springen.

De overstap naar een nieuwe core banking applicatie creëerde daarnaast ook een hoge nood aan een nieuwe applicatie. De huidige applicatie zou namelijk niet optimaal werken in combinatie met het backend platform.

Argenta werkte steeds met een vast schema van 3 releases per jaar. Dit zorgde voor een enorme vertraging in het uitbrengen van nieuwe features of verbeteringen aan de applicatie. Met de introductie van het nieuwe core banking platform hoopte Argenta op meer flexibiliteit en een continue releasemogelijkheid.

Met de nieuwe app wenst Argenta ook steeds meer in te spelen op alle doelgroepen waar de huidige manier van werken eerder gericht was op het oudere publiek.

High-level oplossing

We ontwikkelden een nieuwe architectuur en bouwde daarop de nieuwe mobiele app.

Via een nieuwe API kon er een connectie gelegd worden tussen de core banking applicatie van Argenta en de nieuwe front-end. Deze API dient als ‘vertaal laag’ om de nodige data uit de backend in de nieuwe mobiele applicatie te tonen.

Via deze architectuur is het mogelijk om vanuit de nieuwe app te communiceren met de systemen van Argenta zonder hier bepaalde aanpassingen aan te moeten doen.

Daarnaast ondersteunden we Argenta in de transformatie naar een SAFe werking. Argenta nam de leiding als driver, waar wij puur ondersteunend te werk ging.

Refleqt oplossing + deliverables

In het algemeen stond Refleqt in voor het testen van de volledige applicatie, van analyse tot productie. De volledige testing werd hierbij geïntegreerd in CI/CD pipeline van het ontwikkelteam waarbij verschillende quality gateways voor elke fase van de software development lifecycle werden geïntroduceerd.

Op deze manier was het mogelijk om geïmplementeerde features te testen en te kijken of ze functioneel voldeden aan de Argenta regels & requirements. De functionele analyse werd hierbij steeds gechallenged.
Ook het uitwerken en uitvoering van alle testcases, het opstellen van een custom test strategie en -aanpak en het aanmaken van een regressie testsuite behoorde tot het takenpakket van Refleqt.

Track 1: Backend

 • Mocking van de testdata zodat de testen onafhankelijk konden lopen van andere Argenta infra. Deze mock service moest daarnaast ook up-to-date gehouden worden zodat deze steeds een weerspiegeling was van de realiteit.
 • Het opstellen van een volledige regressiesuite met behulp van functionele integratietesten
 • Het uitvoeren van static code reviews waarbij de kwaliteit van de code wordt gecheckt op vulnerability, bugs, duplicate code, etc.

Track 2: Front-end

 • Stap 1: Het uitvoeren van een marktonderzoek naar de meest courante smartphones op de Belgische markt. Een subset van deze lijst, de stabiele devices, werden gebruikt bij de testing van de applicatie. Refleqt zorgde hierbij voor het nodige advies naar Argenta
 • Stap 2: Het opstellen van functionele testscripts met behulp van Browserstack, een cloud platform dat gebruikt kan worden voor het testen van een mobiele applicatie op echte gsm-toestellen.

Track 3: Performance testing

 • Het opstellen en uitvoeren van performantietesten voor de oude en nieuwe core banking applicatie van Argenta.
 • Het uitvoeren van load testen op het hele platform.

De Refleqt consultants werden geïntegreerd in de agile teams om steeds mee de kwaliteit te waarborgen tijdens development.

Concreet kon Argenta steeds rekenen op een tijdige rapportering naar alle stakeholders. Het ontwikkelteam kreeg snelle feedback bij deploys en release, performance rapportering werd tijdig bezorgd aan Business voor een go/no-go beslissing.

Tools & Technologieën

 • Test automation: Java, Cucumber, Swagger & Swagger Codegen, JUnit, Maven, Spring, Appium, Browserstack
 • Performance testing: JMeter, Kibana + Jaeger (voor logging & tracing)
 • Pipeline integratie: Jenkins
 • Agile: Atlassian stack (Confluence, Jira, Bitbucket, Git), SAFe
 • Releasetesten: TM4J (Testcase Management for Jira): Deze tool bevat de manuele testcycles en testplannen voor releases die manueel geverifieerd diende te worden)

Resultaat

Argenta Bankieren is een dynamische, makkelijk uitbreidbare en klantvriendelijke mobiele app die fungeert als toegangspoort tot alle bancaire en verzekeringsdiensten van Argenta.

De ontwikkelde geautomatiseerde testsuites zorgen ervoor dat nieuwe features of wijzigingen in de Argenta applicatie automatisch getest worden op kwaliteit en performantie.

De mobiele app wordt beloond met een score van 4,5/5.

Heb jij een vergelijkbare uitdaging waar je hulp bij nodig hebt? Neem gerust contact op!