Business IT laten samenwerken met functioneel analisten

Functional analysis als succesfactor voor software development

Nieuws

Nog nooit was technologie zo verankerd in ons leven als nu. Ondernemingen staan onder constante druk – gelijk piraten op een open zee – om mee te surfen op nieuwe technologiegolven.

IT-projecten winnen daarom aan populariteit en worden steeds noodzakelijker om de kwaliteit te waarborgen binnen jouw onderneming. De rolverdeling binnen zo’n projecten is vaak doorslaggevend voor het eindresultaat van jouw softwareapplicaties. Je hebt daarom nood aan diverse rollen en profielen, maar verschillende profielen zorgen voor diverse communicatiestijlen. Vandaar dat functioneel analisten onmisbaar zijn. Zij spelen een sleutelrol in hat verkleinen van de kloof tussen de business- en de IT-afdeling. Zonder deze analisten stel je jouw softwareprojecten bloot aan heel wat risico’s. Waarom dat zo is, lichten we graag toe in deze blog.

 Ik heb geen functional analyst nodig…

… zei niemand ooit.

Succesvolle IT-projecten gaan verder dan enkel code schrijven of de nieuwste softwareoplossingen implementeren in jouw bedrijf. Je moet zowel de verschillende technologische initiatieven als de overkoepelende doelen en noden van de onderneming op één lijn zien te krijgen. Functioneel analisten vervullen die rol: ze hebben vaak een technische achtergrond, maar zijn bovenal ook opgeleid in de zakelijke taal. Dit is meteen de reden waarom het ontbreken van functioneel analisten risico’s inhoudt.

Risico #1 – Onduidelijke requirements

Zonder functioneel analist kan gedetailleerde en goed gedocumenteerde informatie ontbreken over welke functionele requirements software moet hebben. Dit werkt miscommunicaties tussen stakeholders en het development team in de hand. Het resultaat zijn onduidelijke verwachtingen naar elkaar toe.

Risico #2 – Project vertragingen

Miscommunicaties, scopewijzigingen en kwaliteitsproblemen kunnen bijdragen aan de vertraging van het project. Dit kan op zijn beurt zorgen voor een vertraagde time-to-market, wat een direct nadelig gevolg heeft op het concurrentievoordeel van een onderneming. Plus je loopt het risico dat het ontwikkelingswerk opnieuw moet gebeuren.

Risico #3 – Geen gemeenschappelijke taal

Functioneel analisten zijn de lijm tussen het business en het development team: zij zorgen dat beide teams dezelfde taal spreken. Voor medewerkers zonder achtergrond in software development wordt het zo eenvoudiger om de code te verstaan en te lezen. Plus, wanneer problemen zich stellen, weten developers meteen waar in de code ze de fout moeten zoeken. Tenminste als het probleem in de juiste terminologie is omschreven. Domain Driven Design (DDD) is de meest gebruikte techniek om dit type uitdagingen op te lossen.

Technieken om de kloof te dichten tussen business en IT

1. Functioneel vereisten opstellen

Interviews, vragenlijsten en workshops met business stakeholders zijn goede tools om requirements in kaart te brengen. Met open vragen identificeer je verborgen noden en voorkeuren.

2. Stakeholder workshops

Workshops en participatieve sessies met business en/of IT-professionals helpen bij het definiëren van requirements en het oplossen van conflicten. Daarnaast geeft het de verzekering dat er met ieders input rekening wordt gehouden.

3. Document vereisten

Gedetailleerde documenten worden opgesteld over de vereisten. Daarin staat helder omschreven wat er moet gebeuren en welke doelstellingen het project moet bereiken om te slagen. Deze documenten zijn vaak onderverdeeld in twee specifieke secties: één gecreëerd voor business, de andere voor de softwareontwikkeling. Op die manier heeft iedereen een eenduidig begrip over de vereiste software specificaties.

4. Prototyping

Prototypes en mock-ups helpen stakeholders bij het visualiseren van het eindproduct. Dit is zeker behulpzaam wanneer je de UX en interface elementen van de softwareapplicatie bespreekt. Het helpt stakeholders om een beter beeld te krijgen over de lay-out, in plaats van enkel te focussen op het kleurgebruik en de designvoorkeuren. Bijvoorbeeld, op een login pagina zie je waar de velden waar je e-mail en wachtwoord moet invullen. Die velden worden in het prototype weergegeven met zwart-witte rechthoeken.

5. Diagrammen ontwerpen met UML

Unified Modeling Language (UML) gebruik je om workflows en interacties met het systeem visueel voor te stellen. Voorbeelden zijn activiteiten diagrammen, use case diagrammen, klassen diagrammen … Het zijn makkelijk leesbare formaten die dienen om complexe relaties of flows uit te leggen.

Conclusie: functioneel analisten zijn noodzakelijk

Een functioneel analist is dus onmisbaar voor jouw IT-project, want zij hebben een rechtstreekse invloed op de slaagkansen van het project. Ze bezitten de skills om heldere requirements te definiëren. Daarnaast zorgen ze dat timings worden gerespecteerd en dat er een gemeenschappelijke taal wordt gesproken gedurende de hele software development. Daarvoor gebruiken ze verscheidene technieken, zoals het verzamelen van de benodigde requirements, documenteren en visualiseren.

Start jouw onderneming binnenkort met nieuwe softwareontwikkeling? Maak dan zeker gebruik van de expertise van onze functioneel analisten. Zo bescherm jij proactief de succeskansen van de ontwikkeling van jouw softwareapplicatie.

Dit bericht delen: